Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

obchodní firma: Modrohorské Humno, s.r.o.

se sídlemV Sadech 1, 691 06 Velké Pavlovice

identifikační číslo: 29259126

zapsané v živnostenském rejstříku

u C 68763/KSBR Krajský soud v Brně

prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.humno.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11. DORUČOVÁNÍ

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Ve Velkých Pavlovicích 26.5.2021

Facebook Instagram